Genom att samla in stora mängder data kontinuerligt längs hela spåret, erbjuder QTMS inte bara insikter om spårens aktuella skick utan också detaljerad information om var och när underhåll är mest effektivt. Systemet monteras på tågen och är utrustat med högkvalitativa sensorer som kan detektera och rapportera problem i realtid, långt innan de blir kritiska.

QTMS ger en kontinuerlig och exakt bild av spårets kondition, vilket möjliggör prediktivt underhåll baserat på verkliga data, förenklar prioritering av underhållsåtgärder, gör dem mer proaktiva, minimerar störningar, optimerar resurser och sänker kostnader samtidigt som säkerheten och tillförlitligheten ökar.

"QTMS är som ett EKG som läser av spåren"

Personer 1080x1080-1

Sören Stark, Underhållsstrateg Strukton Rail

Högteknologiska mikrofoner och sensorer 

QTMS utrustar tåg i reguljär trafik med avancerade sensorer och mikrofoner. Dessa enheter samlar kontinuerligt in data över hela spårlängden, vilket ger detaljerad information om spårets skick. Genom sofistikerade algoritmer analyseras denna rådata för att ge realtidsinformation om bland annat spårets: 

  • Spårens yta
  • Spårläge
  • Nötning i kurvor
  • Ljud och vibrationer
500x500 hemsidan puffar 2

Unik data samlas in och analyseras 

500x500 hemsidan puffar

QTMS samlar automatiskt data från varje millimeter av spåret, hela tiden, året om! Det gör att stora mängder data samlas in och kan presenteras på en karta i webbplattformen.

Tack vare den mycket stora mängden data får vi bättre beslutsunderlag, kan göra bättre analyser och planera underhållet av järnvägen på ett avsevärt mer effektivt sätt

Ta kontrollen över underhållet 

QTMS identifierar och hanterar avancerade och kostsamma järnvägsproblem, från allvarligt slitage och rälssprickor till komplexa spårgeometriska fel och skarvdefekter. Systemet är skickligt i att upptäcka kritiska defekter som rälsvikningar och skadade fogar, vilket möjliggör tidiga åtgärder för att förhindra eskalering och säkerställa spårens hållbarhet.

Anläggningsägare bedömer att kostnaden för underhållet kan reduceras med 10-20 %!

500x500 hemsidan puffar 3